התנדבות לאגף התנועה של משטרת ישראל


כללי
ההתנדבות באגף התנועה הינה במסגרת המשמר האזרחי.
קיימות מספר אפשרויות ותפקידים באגף התנועה בהן יכול אזרח להשתלב כמתנדב וביניהן הית"מ ומתנ"א.
ית"מ - יחידת תנועה מתנדבים.
מתנ"א - משטרת תנועה ארצית.

קיימות גם יחידות מיוחדות ואחרות כגון הימ"ר והיחפ"צ אך הן בד"כ מתאימות למי שכבר נמצא בתוך המערכת ויש לו נסיון רב יותר וניתן גם להתנדב לשרת במשל"ט (מרכז השליטה) המרכז ומשגר את הארועים אל הניידות בשטח.

בית"מ המתנדבים מסיירים בניידות תנועה בתוך הערים ובתוך הקהילה כאשר בסיס ההפעלה הוא בדרך כלל חלק מהתחנה המרחבית של אותה עיר. קורה לעתים שמתנדבי ית"מ נקראים לסייע בארועים שאינם ארועי תנועה אך זה לא מקובל ומשתדלים לעשות הפרדה.
במתנ"א המתנדבים מסיירים בניידות תנועה בכבישים בין עירוניים וכבישים מהירים שיכולים להתפרש על פני שטח נרחב מאוד.


ההכשרה
השרות כמתנדב באחת מיחידות התנועה הנ"ל מוגדר כשרות ביח"מ - יחידה מיוחדת והוא שונה באופיו מהשרות במשמר האזרחי הקלאסי.
השרות בתנועה הינו על מדים ואזרח המעונין להתנדב ליחידת תנועה כלשהי מחוייב לעבור קורס מקצועי אשר מבחן בסופו אשר מכין אותו לטיפול בארועי תנועה על סוגיהם השונים. הקורס הראשון מוגדר כ - שלב א'.
לאחר סיום הקורס יוכל המתנדב לצאת למשמרות בניידת עם שוטר קבע או עם מתנדב ותיק יותר שעבר הכשרה מתקדמת - שלב ב'.
מתנדב שלב א' מוסמך לטפל בכל ארועי התנועה ולבצע אכיפה אך אינו מוסמך לרישום דוחות.

לאחר פרק זמן של כחצי שנה, ובהתאם להערכת קצין המתנדבים או מפקד בסיס המתנדבים יכול מתנדב שעבר שלב א' לעשות קורס מתקדם המוגדר כ - שלב ב'.
בקורס המתקדם יועברו תכנים העוסקים בעיקר באכיפה וברישום דוחות וכן בהופעה בבית משפט.
בסיום הקורס הזה המתנדב יעבור מבחן ויוסמך לרישום דוחות תנועה.

המשמרות
מתנדב שלב ב' יכול לצאת למשמרות עם מתנדב שלב ב' נוסף (או עם שלב א' כמובן) או עם שוטר.
מתנדב תנועה בכל שלב שהוא, וזה נכון גם לכל יחידות המשא"ז (מלבד אולי היחפ"צ), אינו רשאי לצאת לסיור בניידת לבדו.

מתנדב בתנועה, ככל מתנדב ביח"מ, מתחייב למינימום שעות חודשיות, כאשר בכל יחידה תיתכן הגדרה שונה לאורך המשמרת ושעות תחילה וסיום.
משמרות במשטרה, ביחידות שטח שעובדות במשמרות, הן בין השעות האלה:
בוקר: 6:00 - 14:00
צהריים: 14:00 - 22:00
לילה: 22:00 - 6:00
השעות נללו הינן קשיחות עבור השוטרים אך לרוב עבור המתנדבים ישנה גמישות מסויימת היות ועבורם מדובר למעשה ב"עבודה שניה".
בדרך כלל במתנ"א שעות המשמרות ואורכן הינו יותר קשיח היות ואזורי הסיור עצמם דורשים לעתים זמן הגעה לא קצר מה שמחייב היערכות מוקדמת וטווח פעילות ארוך יותר.
בית"מ יוכל המתנדב להשתלב ביתר גמישות במשמרות אד הוק או בטווחי שעות שאינם בהכרח השעות הקלאסיות.
אופי המשמרות משתנה בהתאם ליחידה, לקטע הסיור, לשעות המשמרת וכמובן לבן / בת הזוג לניידת.

אופי הפעילות
משמרת טיפוסית ביח"מ תכיל מן הסתם טיפול בארועים ובאכיפת עבירות האופייניות למרחב העירוני ולנסיעה במהירות איטית, צמתים, תמרורים, שכרות וכד'.
משמרת טיפוסית במתנ"א תהיה קצת שונה באופי הפעילות ותדרוש פחות התעסקות עם קהל ויותר עבודה של אחד על אחד מול הנהגים. כמו כן אופי הארועים והעבירות בהן יטפל המתנדב יתאים יותר לפינוי צירים מרכבים תקועים או לאחר תאונה, טיפול בתאונות (קלות עד קטלניות), הזרמת התנועה, אכיפה בצמתים גדולים ואכיפת עבירות האופייניות לדרכים בין עירוניות (נתיבים, שוליים, סטיות וכד'). מתנדבים אינם רשאים להפעיל אמצעי אכיפת מהירות או ינשוף אך הם רשאים לצאת לסיור עם שוטר המבצע אכיפה מסוג זה.

מדי פעם מתקיימים מבצעים המרכזים כוחות ופעילות בתא שטח קטן או בסוג עבירה מסויים ובהם יכולים גם המתנדבים לקחת חלק.
דוגמא למבצעים: מחסום שכרות, חסימת צומת, נסיעה בשול, משקל עודף במשאיות, הסעות ילדים וכד'.

זה נכון שמתנדבים רושמים דוחות, אך מנסיוני (הרב) המתנדבים עוסקים בעיקר בטיפול בארועים ובסיוע לנהגים ויעדיפו תמיד למצוא את הסיבה לוותר על רישום דוח לנהג על פני חיפוש סיבה לרשום אותו.

נשיאת נשק
מתנדב בתנועה מתוקף היותו מתנדב יח"מ חייב לשאת עימו נשק ארוך בכל משמרת, כיום הנשק המקובל הינו מיקרו גליל.
בכדי להיות מורשה להחזיק בנשק חייב המתנדב לעבור את ההכשרה הבסיסית במסגרת קורס שלב א' וכן מטווח שנתי.
בכדי להיות מורשה לנהוג בניידת משטרה מחוייב המתנדב לעבור טסט פנימי על ידי בוחן משטרתי (שבדרך כלל גם הוא מתנדב בעצמו).

בעבר הורשו מתנדבי יח"מ בעלי ותק של 3 שנים ומעלה להגיש בקשה לרשיון לאקדח. כיום מדיניות משרד הפנים והמשרד לבטחון פנים הינה לא לאפשר זאת אך מתנדבים שכבר קיבלו רשיון עדיין מורשים לחדשו על פי החוק כל עוד הם פעילים במשטרה.


לסיום, ההתנדבות לאגף התנועה, מעבר להיותה מגוונת ומעניינת, מעשירה גם את המתנדב וגם את הנהגים אותם הוא פוגש, אבל הכי חשוב, וזה גם מנסיוני האישי, השרות בתנועה מציל חיים.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אלי במייל או לפנות ישירות לקציני המתנדבים האזוריים כפי שמופיעים באתר אגף התנועה:
police.gov.il

פניה אלי