חזרה
סיוע לזוג מבוגר עם תקר בגלגל ליד כפר ויתקין בכביש 2

הארוע הבא היה בתאריך לשם שינוי, כוכב הסרטון הזה הוא ניר בלושטיין, שותפי הקבוע.
הפעם, אתן לסרטון לדבר בעד עצמו.